Licence, Copyright, Vlastnictví

Není-li v jiném místě těchto podmínek stanoveno jinak, je vlastníkem všech práv duševního vlastnictví, kam patří mimo jiné autorské právo (včetně autorského práva k počítačovému softwaru), patenty, ochranné známky nebo obchodní názvy, práva ke vzorům, práva k databázím, know-how, obchodní tajemství a práva důvěrnosti ke službám webové stránky TipFlight.com nebo platformám TipFlight.com (dále společně jen „práva duševního vlastnictví“) majitelé webové stránky TipFlight.com nebo bylo společnosti TipFlight.com uděleno oprávnění. Berete na vědomí, že používáním služeb webové stránky TipFlight.com nebo platforem TipFlight.com nezískáváte žádné právo, nárok ani podíl na službách společnosti TipFlight.com nebo platformách TipFlight.com ani k právům duševního vlastnictví, s výjimkou omezeného oprávnění k využívání služeb společnosti TipFlight.com nebo platforem TipFlight.com, která vám byla udělena na základě těchto podmínek. Dále berete na vědomí, že nemáte právo přístupu k žádnému aspektu služeb webové stránky TipFlight.com nebo platforem TipFlight.com ve formě zdrojového kódu ani databází.
Služby webové stránky TipFlight.com můžete využívat pouze pokud veškeré služby na této platformě využíváte pouze pro vaše vlastní osobní nekomerční účely a k žádným jiným účelům. Veškerý obsah podléhá autorským právům a nesmí být reprodukován žádnou formou bez výslovného písemného souhlasu autora.


Podle těchto podmínek odpovídáte a ručíte vůči nám za všechny žaloby, nároky, řízení, náklady, škody a výdaje (mimo jiného včetně poplatků hrazených právním zástupcům), které vzniknou nám nebo naší skupině a každému z našich funkcionářů, jednatelů, zaměstnanců a zprostředkovatelů, na základě nebo ve spojení s vašim užíváním služeb webové stránky TipFlight.com nebo platforem TipFlight.com nebo z porušení těchto podmínek.

O projektu

Vícejazyčný blog s akčními letenkami pro celý svět. Každodenní zbrusu nové články s levnými letenkami.

Více informací

  • Worldwide Cheap Flights Aggregator
  • Email:
  • Facebook: TipFlight.com